موضوعات وبسایت : تحقیق

تحقیق

آزمایش قانون دوم نیوتون

Þ'x!d"x¦ #Eð#gi "xÞµÅsÌñÃHÖ#5ð"x^¯h¦9ZÃHQ¼ IQ¼ IQ¼ IQ¼8S/@R/@r´x^Ar¹(^`¤x¨ ÅaË*^¤(^¤(^¤(^¤(^¤(^dªâHâHâHâHâa¤(^¶¦ ©µx"x"x"x´ö*xy^*x"x"xx "x"xiÂí½©à%Fà%Fà%Fà%FΣPÁ)yýxÇöëö±½·å»ãL3b1¢o¿ÿü°óÇOßm¿ý,*É9kÈxêߧö$çÌi+?ç¢Ï«i¼øÔø~º½»¦ñ[ÄqMûÓú_B¢¨ñ[4^"Ø1Ìp{ºÉ^Ôø-ä:§ÆÊ]QÔx ¹§Æ·0|«i¼äÔ¸åâGMã%Â/!÷~¥òzÞ,×ÆÔø Áj/!65îB¡d/jüÒÏÙ~v¡{5^Bîbûù*x)g)g©g)g´y"xùú±µþs ±ÝÆâ×ëÅ@RÏ@RÏhóDñ*¤(¤&aä5z ¡^@²Ö.!ÂzÐæâHâHâHâHâHâY÷½3ü $Eñ$Uñ@RÏARÏ1RÏ[WÅsÔZàE}U#Eðü:&x!#Eð#áBb©ç9À3aY0RÏ]÷ ^a¤cä Ï©ÂH÷Cmñ#s¼çÄ0RÏ1r¾ºuÁH ¼È×ë%©àFÏÄ0R/@R/@R/@R/ÎTÅÅ-×_\.)j$EñBØòᦠ) ) ) ) )ªx¢x¢x¢x¢x)­©â%Hj-^b¤^b¤^b¤­½ ^ ^b¤^b¤^b¤^B¤^b¤Þ×;Â0Ð>§pÍø+é$ î_°Â* Ku²QâHoljÇ÷# ÁÈ x#àG0ROAðêðrº¥m¼Ç;,ÏÇ£!#8=¯[£²óÐ÷írJÿuÈ©$ª|F½È÷W[PGÍ]§bçÓØDºj,Ëñ2ñi¹ªÆ¼ìNg¹46 LVøX°Sã©E5,XNMDTc |>óil"¤s ]zöilÝ©±Èß¿2ð^ë ¹w¨ÆhæÓØDjÌF!vjæa4N/ $9ì endstream endobj 92 0 obj>stream H×»ÜÀá|± Ñ$».ÍÜCGz Ca½àÓ½Áô ¦þd1ÀÎö¥úcõ?þõѶþ÷ñïÇÿÇÖönÍzßû¾3¶Öï½÷ã8|ûÏÇã¥ÈÝö¼9A$ww}îåçÞôñ6ñý¸÷#5¬¬GÎk¿OEÄ}]ÇîëÛM³ÏDú~åV¬]û©éßõz±æû=&S¯Ícãê ^¬í¡éwP/»%*JWQjö êÅ}?Çæzq°qí}Ô¥Êq=XÚÞ4ï %û>J« î×~¢{Ø}ï~BPT Åó£Sñ\Hfõr Ási¦]©ËÈ^ÔwÅe$ÏÛ9Á0} Ásþ x."x¶EFBðÜÁ¼OðHFBð\Fð,๥ EFBð¼´Åsã=!x.#ç«ìdàày½^â0 ^ÈÈÑâââââÅT¼P¼£ÅóúR_âlã]_Aâ8òáFÅ! Å! Å! Å! Å! ÅL*^I(^I(^I(^I(âåqPñRH²/e$/e$/e$O­=/¯FÁK ÁK ÁKÉÀK ÁK ÁK?ï/e$/e$/e$/eä¼9 ¼ÌöðÎíÇöq¼·K˯§®3)+#úöëûÃòÚ{Ì~ÿ~hoBzÎ\¶òsú¼ÆkħÆ÷»ãµFîÆKâlSãþ®þ×HÔ4^""¬¢ñÐÑ ïÙé5H»¦ÆdÁZÔ4^#÷ÔøÓa%×HN;(?K¯ ¯i¼Fîý[ Æõ¶Y¿Sã+i¼FljÜA¡d¯i¼Dú5ÛÏ*¸GMã5r×ÚÏ%"%)x2g2g2g"gjó xs´ ``2²Ô®Ûíóc=Ò©x&$¡x¦6§yPñLHBñLH2ñLF¶ÑSz¥þsýPÅ3! Å3! Å3! Å3! Å3! ųî{×ôâ¤â I(I&ËH(çBµx.#!x.#aç2rõ]q ÁóvNðL_FBð\F¦ÉHÈm

تاریخ 02 اسفند 1399

قیمت لوله اب

جهت دریافت قیمت بروز با شماره  02166623391 تماس بگیرید .لیست قیمت لوله و اتصالات تک لایه- سفید پلی پروپیلن PP ( آلفا صنعت)شرحاندازهقیمت/ریاللوله2018,5502529,1503256,3304096,51050156,29063250,70075362,060لوله سه لایه20297002547850327491040132000سه راهی204,330256,1603211,1704022,5805036,9906366,15075117,81090227,240110314,100125470,180زانو یکسر فلز2/1*20246002/1*2526000004/3*25372001*3252200زانو فلزی بستدار2/1*20256002/1*25268004/3*2538000در پوش رزوه دار201,190251,700323,340گره ماسوره2014200دو طرف جوش25188003226800زانو چپقی20*20380025*25440032*3212400 تبدیل20*25220020*32260025*32320020*40480025*40420032*40620020*50740025*50740032*50780040*50800020*63960025*631140032*631680040*631440050*6316800زانو203400254800328200401580050276006336000شرحاندازهقیمت/ریالزانو 45 درجه203,770255,610329,6204019,1505032,1606339,360لوله خمدار (پل)2010,1702514,9803225,570شیر فلکه20838002511840032194400 سه راه تبدیل25*20*206,78025*20*256,31025*25*208,63032*20*2010,00032*20*329,58032*25*3211,06040*20*4018,38040*25*4019,12040*32*4020,37050*32*5030,23063*25*6373,51063*32*6373,52063*40*6374,58063*50*6376,520بوشن202,350253,510325,8004010,7505019,2506331,2607553,4109087,560110139,060125193,430بست لوله16800201000251400321800بست زوج201600252200بوشن یکسر فلز2/1*20222002/1*25228004/3*25298001*32496004/1،1*40874002/1،1*501014002*63231600درپوش بلند2/144004/35000سه راهی بوشنفلزی2/1*20232002/1*25248004/3*2531200مهره ماسوره برنجی2/1*20600004/3*25746001*3298200شابلون202800شرحاندازهقیمت/ریالبوشن یکسر مغزی22/1*20258002/1*25264004/3*25314001*3245000زانو تبدیلی25*205400کپ لوله (درپوش)2016002520003230004054005090006317800لوله خم بوشن دار20152002520400لوله خم بستدار20126002513000شیر یکضرب206300025654003214680040182200زانو مغزی بستدار2/1*20326004/3*20512002/1*25358004/3*2552400سه راهی فلزی2023800بستدار2524400زانو دو قلو شابلون دار2/1*20530002/1*2559400لوله تک لایه پلی پروپیلن

تاریخ 27 مهر 1400