موضوعات وبسایت : تحقیق
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

معنی کلمات درس هشتم فارسی هشتم

نویسنده : مسعود زمانی | زمان انتشار : 11 مهر 1400 ساعت 09:24

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان معنی کلمات درس هشتم فارسی هشتم را مطالعه خواهید کرد.

آزادگي ( درس هشتم ، فارسی هشتم )                                       

سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

معني لغات : دلق درشت :جامه ي پشمي كهنه و زبر و خشن ؛ نوعي جامه ي پشمين كه فقرا مي پوشند // پشته : كوله بار ؛ پشتواره // فرازنده : افرازنده ، بر پا كننده ، بلند كننده // جَيب : گريبان // خِرِف : آدم كم عقل و پير // رخش : اسب ، اسب رستم // دولت : بخت و اقبال // چاشت : يك قسمت از چهار قسمت روز كه در آن چيزي بخورند ، هنگام صبح ، يك ساعت از آفتاب گذشته // نژند : اندوهگين // عزت : سرافرازي // ثنا : ستايش // بالين : بالش // خس : خاشاك ، ( مجازاً ) شخص پست و فرومايه // سفتن : سوراخ كردن ؛ گوهر سُفتن : کنایه از سخنان ارزشمند گفتن// گام : قدم / پندار : در اينجا : تكبر ، غرور // افتادگي : كمبود ، فقر و نداري // آزادي : در گذشته به معني : شكرگزاري ؛ آسودگي ؛ امروزه به معني : رهايي // آزادگي : وارستگي ؛ جوانمردي // بالین نه : کنایه از محتاج و نیازمند // چرخ بلند : آسمان // دانه ی شکر : اضافه ی تشبیهی

1-     شخص پيري لباس پشمي خشني پوشيده بود و كوله باري از خار را با خود حمل مي كرد .

2-    آن پيرمرد با هر قدمي كه برمي داشت خدا را شكر مي كرد

3-   اي خدايي كه اين روزگار و آسمان را برافراشته اي و اي كسي كه آرامش دهنده ي دلهاي غمگين هستي ( چرخ بلند : کنایه از آسمان و روزگار )

4-    وقتي كه ازسر تا پاي خودرا نگاه مي كنم مي بينم كه همه نوع بزرگواري در حقم كرده اي ( نگاه كردن از جيب تا دامن : كنايه از سرتاسر بدن )

5-    خوش بختي و سعادت را در مقابل چشمان من قرار داده اي و ارجمندي و بزرگي را مانند تاج بر سر من نهادي

6-    من در حدي نيستم كه بتوانم از عهده ي شكرگزاري و سپاس هاي تو برآيم

7-     نوجواني در حالي كه اسب غرور را مي راند به پير نزديك شد

8-   جوان ستايش پيرمرد را شنيد و به او گفت : اي پير كودن خاموش شو

9-     تو خار بر پشت نهاده اي و به سختي راه مي روي ! بخت و اقبال و عزتت كدام است ؟

10-     تو عمرت را درخاركشي به سربرده اي و هنوز تفاوت خواري و سربلندي را نمي داني ( زندگي را تلف كرده و بيهوده گذرانده اي

11-     پير گفت چه سربلندي ازاين بهتر كه محتاج به كسي چون تو نيستم

12-    كه اي فلاني به من صبحانه يا شام بده و يا نان و آبي كه بخورم

13-   خدا را شكر مي گويم كه مرا خوار و ذليل نساخت و به شخصي پستي چون تو گرفتار نكرد

14-    با وجود فقر و نداري خداوند به من آزادي و آزادگي بخشيد ( آزادي : شكر گزاري ؛ آسودگي )

سؤالات درس

1- كدام عبارت صحيح و كدام غلط است ؟

   الف قالب شعري « آزادگي » مثنوي است        ص     غ

   ب- پير خاركش ، سخنان نوجوان را پذيرفت     ص        غ

پ- در تركيب « تاج عزت » تاج به عزت تشبيه شده است    ص         غ

ت- در مصراع « خسي چون تو گرفتار نساخت » خس به معني خاشاك است .    ص        غ

2- لغات را به معني آنها وصل كنيد .

نژند                                     ستايش

فرازنده                                 هنگام صبح

دلق                                      غمگين

چاشت                                  آدم كم عقل

جيب                                    كمبود و فقر

عزت                                    برپاكننده

ثنا                                       گريبان

افتادگي                                لباس پشمي خشن

خِرِف                                    سربلندي

                                           بلندي

3- گزينه ي صحيح را علامت بزنيد .

    1- در كدام گزينه تشبيه ندارد ؟

       الف- تاج عزت                                        ب-  هر قدم دانه شكري مي كاشت

      پ- گوهر شكر عطايت سفتن                   ت- شكر گويم كه مرا خوار نساخت

    2- كدام عبارت ، غلط معني شده است ؟

      الف- عمر در خاركشي باخته اي : زندگي را تلف  و بيهوده گذرانده اي

      ب- گوهر شكر عطايت سفتن : من از عهده ي سپاسگزاري بخشش هاي تو بر نمي آيم

      پ- هر قدم دانه ي شكري مي كاشت : مي گفت كه خداوند شريك ندارد

      ت- كنم از جيب ، نظر تا دامن : وقتي از سر تا پا ي خود را نگاه مي كنم

     3- معني واژه ي « فرازنده » چيست ؟

        الف- بلند و بر پاكننده                          ب- زنده كننده

        پ- ارزنده                                             ت- نگه دارنده

4- پرسش ها

      الف- كدام يك از ابيات درس داراي رديف است ؟      ب- به نظر جوان چه كسي داراي عزت است ؟

      ج- پير خاركش عزت را در چه مي دانست ؟      د- انگيزه ي پير خاركش از شكر گزاري چه بود؟

      ه- به نظر شما « نوجوان » آزاد بود يا آزاده ؟ پير خاركش چطور ؟

      و- از اين داستان چه نتيجه اي مي توان مي گرفت ؟

       ح- آرایه های درس را پیدا کنید و هر کدام را توضیح دهید.

5- در مورد داستان هاي زير و ارتباط آنها با درس « آزادي » با هم بحث كنيد .

 الف - حاتم طائي را گفتند : از تو بزرگ همت تر در جهان ديده اي يا شنيده اي ؟ گفت : بلي ، يك روز چهل شتر قربان كرده بودم امراي عرب را و خود به گوشه ي صحرا به حاجتي بيرون رفتم و خاركني را ديدم پشته فراهم نهاده . گفتم : به مهماني حاتم چرا نروي كه خلقي بر سماط او گرد آمده اند ؟ گفت :

       هر كه نان از عمل خويش خورد     منت حاتم طائي نبرد

 من او را به همت و جوانمردي از خود برتر ديدم . ( گلستان سعدي ، در فضيلت قناعت )

ب- دو برادر يكي خدمت سلطان كردي و ديگر به سعي بازو نان خوردي . آري توانگر گفت درويش را : چرا خدمت نكني تا از مشقت ِكار كردن برهي ؟ گفت : تو چرا كار نكني تا از مذلت خدمت رهايي يابي ؟ كه حكما گفته اند : نان خود خوردن و نشستن به از كمر زرين به خدمت بستن .

     به دست آهنِ تفته كردن خمير      به از دست بر سينه پيش امير           

( گلستان ، در سيرت پادشاهان )

+ نوشته شده در دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۵ ساعت 20:57 توسط تیمو ررضایی  | 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟سایر منابع و مطالب مرتبط با معنی کلمات درس هشتم فارسی هشتم [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
golestan45.blogfa.com .
درس هشتم فارسی هشتم - گلستان ادب - BLOGFA

آزادگي ( درس هشتم ، فارسی هشتم ) معني لغات : دلق درشت :جامه ي پشمي كهنه و زبر و خشن ؛ نوعي جامه ي پشمين كه فقرا مي پوشند // پشته : كوله بار ؛ پشتواره // ادامه...


ask98.ir .
معنی کلمات درس هشتم فارسی هشتم - ❤️ اسک 98

درس هشتم فارسی هشتم. آزادگی ( درس هشتم ، فارسی هشتم ). معنی لغات : دلق درشت :جامه ی پشمی کهنه و زبر و خشن ؛ نوعی جامه ی پشمین که فقرا می پوشند // پشته : کوله ... ادامه...


www.mmvafarsi8.blogfa.com .
لغات فارسی هشتم

لغات فارسی هشتم معنی واژه های کتاب فارسی هشتم. ادامه...


hamgamdars.com .
معنی شعر آزادگی فارسی هشتم (درس 8) - همگام درس

Mehr 29, 1399 AP — کلمات و شعر های درس 8 فارسی هشتم. معنی شعر های فارسی هشتم. گزارش درس هشتم:: آزادگی. معنی درس ازادگی هشتم. معنی درس ازادگی هشتم. 1- شخص ... ادامه...


hamgamdars.com .
معنی درس هشتم فارسی هفتم - همگام درس

Mehr 14, 1399 AP — کلمات و شعر های درس 8 فارسی هفتم. معنی شعر های فارسی هفتم. گزارش درس هشتم :: زندگی همین لحظه هاست. معنی واژه های درس هشتم. تردید: شک ادامه...


adabyar.blogfa.com .
درس هشتم فارسی هشتم( آزادگی )

معنای واژه ها:. خارکش :کسی که هیزم و خار برای سوزاندن جمع آوری می کند. دلق:لباس پشمی که فقیران می پوشیدند. لنگ لنگان:در حالی که پای او می لنگید. ادامه...


reza441353.blogfa.com .
معنی لغات ازدرس هشتم تا پایان کتاب فارسی دوم راهنمایی (قسمت ...

سلام آن چه در ادامه آمده است تلاش جمعي از دانش آموزان سال دوم راهنمايي مدرسه شهيد راشدي بيرجند مي باشد كه كار تهيه وتنظيم لغات مابقي درس ها را به سر انجام. ادامه...


prooz.ir .
معنی کلمات درس هشتم فارسی هفتم - ❤️ پست روزانه

معنی کلمات درس هشتم فارسی هفتم را از سایت پست روزانه دریافت کنید. ادبیات هفتم. عالی بود . ممنون. معنی شعر هارو نمیزارید🤔. بازم ممنون . منبع مطلب : ... ادامه...


gama.ir .
معنی لغات مهم، پاسخ خودارزیابی و فعالیت های نوشتاری فارسی ...

Shahrivar 1, 1397 AP — معنی لغات مهم، پاسخ خودارزیابی و فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم | درس 8: آزادگی. فارسی هشتم دوره اول متوسطه دی. شامل: + معنی لغات مهم + معنی شعر ادامه...


biamoz.com .
معنی لغات درس 1 تا 8 ادبیات فارسی (سری 1) — هشتم متوسطه ...

معنی لغات درس ۱ تا ۸ ادبیات فارسی (سری ۱) — هشتم متوسطه. نوشته شده توسط: hamedدر فروردین ۱۶ ۱۳۹۹ در: درس ۱: پیش از اینها, درس ۲: خوب جهان را ببین! صورتگر ... ادامه...


nex99.ir .
معنی کلمات درس هفتم فارسی هشتم - ❤️ نکس 99

ترنم - لغات درس آداب نیکان و اخلاق رایانه ای - فارسی هشتم. از پی : به دنبال. آداب : جمع ادب. از بهر خدا : به خاطر خدا. ابزاری : وسایلی. اسطرلاب : وسایلی برای سنجش ... ادامه...


motavasseteiha.blog.ir .
درسنامه کامل درس 8 فارسی هشتم :: متوسطه ای ها

شامل معانی واژه ها _ معنای ابیات _قافیه و ردیف هر بیت _ آرایه های ادبی _ تاریخ ادبیات. ادامه...


shahidisch68.blog.ir .
معنی لغات تمام درس های ادبیات هفتم :: ادبیات هفتم

Esfand 7, 1394 AP — برای دیدن لغات مهم کل درس های فارسی هفتم به ادامه مطلب مراجعه کنید. ... درس هشتم نصیحت امام:( ره ). بیزاری:تنفر/بی میلی. قرائت:خواندن. ترقی :پیشرفت ... ببخشید ولی درس هفدهم معنی کلمه هایش را ننوشته اید. ۰۱ ارديبهشت ۹۶ ، ۱۳:۱۵ ... ادامه...


nomrebartar.com .
معنی لغات فارسی هشتم - نمره برتر

Dey 10, 1398 AP — معنی لغات فارسی هشتم - هم معنی تمام واژه ها و کلمات مهم فارسی هشتم به صورت کامل در قالب یک فایل PDF و درس به درس قرار گرفته شده است. ادامه...


www.aparat.com .
معنی لغات ادبیات هشتم - آپارات

نهم - محمدی - ادبیات - درس هشتم - معنی لغات,تدریس بخش دوم درس هشتم منطق پایه دهم رشته ادبیات و علوم انسانی,ادبیات پایه هشتم (درس دهم),فارسی هشتم.درس سیزدهم. ادامه...


www.kanoon.ir .
هم‌معنی واژگان مهم درس هشتم فارسی دوم دبستان- هم معنی ... - قلم چی

Dey 15, 1398 AP — هم‌معنی واژگان مهم درس هشتم فارسی دوم دبستان- هم معنی - مترادف - واژگان - کلمات مهم. ادامه...


www.paadars.com .
جزوه درس8 فارسی هشتم | پادرس

جزوات درس8 فارسی هشتم. جزوات درس8 فارسی هشتم خود را انتخاب کنید. معنی کلمات درس 8 فارسی هشتم. فارسی هشتم. جزوه درس 8 فارسی هشتم. استاد اشرف فیروزان. ادامه...


cafebazaar.ir .
برنامه واژه نامه هشتم - دانلود | کافه بازار

واژه نامه واعلام فارسی پایه هشتم شامل: واژه نامه اعلام مکان اعلام آثار اعلام اشخاص با قابلیت اشتراک گذاری-جستجو-تغییر فونت و سایز متن. در صورت رضایت،ما را با 5 ... ادامه...


soalpaye7.blogfa.com .
معنی کلمات فارسی ــــ پایه هشتم ــــــ درس 2 - نمونه سوالات درسی

معنی کلمات فارسی ــــ پایه هشتم ــــــ درس 2. معنی لغات درس دوم خوب جهان را ببین. پی ببری: آگاه شوی. دلایلی روشن: دلایلی واضح. شگفتی: اعجاب. بی همتا: بی مثل و ... ادامه...


rodricassel.web.app .
معنی کلمات درس اول و دوم فارسی هشتم - Repictblog

معنی لغات مهم پاسخ خودارزیابی و فعالیت های نوشتاری فارسی هشتم درس 11 پرچم داران Gama Ir. معنی لغات و فعالیت های درس 13 ادبیات انقلاب ادبیات فارسی سری 1 ... ادامه...


www.gisoom.com .
فارسی هشتم: خط به خط کتاب درسی، معنی ادبیات و واژه‌ها - گیسوم

شماره کتابشناسی ملی, 4075070. سرشناسه, علاقه‌بند، زهرا، 1344 -. عنوان و نام پدیدآور, فارسی هشتم: خط به خط کتاب درسی، معنی واژه، بیت و عبارت.../ زهرا علاقه‌بند؛ ... ادامه...


chap.sch.ir .
فارسی و نگارش(ویژه مدارس استعدادهای درخشان) - پایگاه کتاب های ...

می کنیم: 1ـ شایسته است آموزشِ هر درس، در پیِ درس متناظر با آن از فارسیِ هشتم انجام پذیرد. همچنین ... از مصدر »پرستیدن« است و در فارسیِ کهن به معنای پرستار: ... »کسانی که بیم آن را دارند که اگر کلمه های فارسی را به جای کلمه های خارجی برگزینیم زبان. ادامه...


a101.ir .
معنی کلمات درس 17 فارسی هشتم + پاسخ خودارزیابی درس - A101

Farvardin 23, 1399 AP — معنی کلمات فارسی درس 17 فارسی هشتم,معنی نیایش فارسی هشتم,معنی لغات درس هشتم فارسی هشتم,درس هفدهم فارسی هشتم راه خوشبختی, متن درس ... ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر